Kunder-med-mobil_2
kapittel 5

Salg og omsetning

I løpet av 2018 har enda flere tatt i bruk mobilen som betalingsmiddel på bussen. Våre kunder opplever dette som en rask og effektiv betalingsmåte. Samtidig går ombordstigning smidigere og bussen kommer raskere frem.

Salg av billetter

Brakar omsatte i 2018 billetter for ca 184,3 millioner kroner mot ca 185,7 millioner kroner i 2017. Prisene ble ikke endret, men ombordtillegget ble økt fra 10 til 20 kroner på voksen enkeltbillett. I tillegg ble det innført samme tillegg på kjøp av periodebilletter i alle salgskanaler utenom mobilapp og nettbutikk. Dette ble gjort for å stimulere til salg i digitale kanaler.

Reduksjon i inntekt skyldes først og fremst et lavere salg av enkeltbilletter i 2018. Det ble solgt ca 140 000, eller 10,5 prosent, færre voksen enkeltbillett i 2018 enn året før. Dette skyldes sannsynligvis at en del reiser uten å kjøpe billett etter Brakar åpnet dørene for ombordstigning bak høsten 2017. Se også avsnitt om billettkontroll.

Salget av periodebilletter 30 dager har også sunket fra 2017 med lag 6,9 prosent. Det er primært innføring av ombordtillegg på linje 200 Hønefoss – Oslo og økt salg av ungdomsbillett og studentbillett som veier opp for inntektstapet.

Utvikling-salg

Illustrasjon 3 viser utvikling i salg per salgskanal i prosent i perioden januar 2017 til desember 2018.

Salg utenfor buss

Per 31.12 2018 utgjorde salg utenfor buss 56,4 prosent av omsetningen i 2018. Det er en økning på åtte prosent fra 2017 (48,4 %). Det betyr at rundt 15 millioner kroner er flyttet ut av bussen i 2018. Salg utenfor buss foregår på Brakars billettutsalg i Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Ål, nettbutikk på brakar.no og appen Brakar Billett. Som illustrasjon 3 viser er det først og fremst mobilbilletten som står for salg utenfor buss. Brakars mål var å selge 70 prosent av billettene utenfor buss i 2018, men utviklingen på mobilapp har ikke vært så rask som forventet.

Brakar drifter linje 200 Hønefoss – Oslo med kommersielle priser, dvs. priser som må dekke hele driftskostnaden, ettersom det kun gis noe offentlig støtte til linjen. Det ble innført ombordtillegg på henholdsvis 20 kroner for voksen enkeltbillett, og 100 kroner for alle periodebilletter i 2018. Dette har ført til salg utenfor buss på opp mot 50 prosent i løpet av året. Det er en økning på 20 prosent fra starten av 2018.

Utvikling salg utenfor buss

Illustrasjon 4 viser utvikling i salg utenfor buss gjennom året i prosent.

Heldigitale studenter

Alle kundegrupper har i større grad kjøpt billett på mobilapp i 2018 enn i 2017, og studentene i Buskerud er nå heldigitale i sitt billettkjøp. Alle studentbilletter ble i 2018 kjøpt på mobil. Se illustrasjon 5 under. Det er kunder med honnørbillett som oftest kjøper billett om bord, men også her øker mobilsalget. I 2018 kjøpte elleve prosent av honnørkundene billett på mobil, mot seks prosent i 2017 og tre prosent i 2016.

Kjøpsvaner 2018

Illustrasjon 5 viser salg fordelt på kundekategori og salgskanal.

Billettkontroll

Det er Securitas som gjennomfører billettkontroll for Brakar. Kontrollene blir planlagt i samarbeid med operatørene, Securitas og på bakgrunn av meldinger fra sjåfører, skoler og andre. I 2018 ble hovedandelen av kontrollene gjennomført på bybussene i Drammen hvor dørene er åpne for påstigning bak.

Totalt er det gjennomført 1 266 billettkontroller i 2018, mot 581 i 2017. Det vil si en økning på ca 55 prosent. Ca 23 580 personer ble kontrollert i 2018. Det utgjør omtrent to prosent av de reisende. Av disse ble ca 19 500 kontrollert på bybussene i Drammen. Det ble ilagt 623 tilleggsavgifter, hvorav 601 av gebyrene ble ilagt på bybussene i Drammen. I 2017 ble det ilagt 58 tilleggsavgifter.

Høsten 2018 inngikk Brakar avtale med Lindorff om inndriving av avgifter som ikke blir betalt.