Brakar Jan2016-2-of-13
kapittel 8

Nytt og bedre i 2018

Vi vil gi kundene våre nye og bedre tjenester! En liten organisasjon og drift av et busstilbud med 40 - 50 000 kunder hver dag, gjør utviklingsoppgaver krevende. Allikevel leter vi etter løsninger og samarbeidspartner som gjør det mulig for oss å gi kundene nye, moderne tjenester på en ressurseffektiv måte. I 2018 har vi videreført og jobbet med flere prosjekter for å bedre tilbudet til kundene.

Ny kollektivterminal på Bragernes torg

26. oktober åpnet Drammen kommune ny kollektivterminal på Bragernes torg. Etter mer enn ett år med midlertidige holdeplasser og omkjøring på fylkets travleste terminal, kunne kunder og busser omsider finne sine nye, faste plattformer igjen. Brakar har jobbet for å få på plass nytt utstyr på de nye plattformene.

Digital informasjon

Med nesten 5 000 holdeplasser i Buskerud, er det en krevende logistikkoppgave å sørge for at alle holdeplasser har oppdatert ruteinformasjon. På Bragernes torg har vi derfor valgt å sette opp digitale touchskjermer hvor kundene kan klikke seg frem til sin rutetabell og linje. Løsningen bIe testet på kunder i forkant, og alle kundegrupper forstod hvordan de fant informasjonen, også de godt voksne kundene. Erfaringen var at de yngste forventet mer funksjonalitet og mer informasjon. I 2019 skal vi se nærmere på hva slags annen informasjon vi kan tilby kundene på de interaktive skjermene.

Touchskjerm

Oppdatert Brakar Reise og økt fokus på avviksinfo.

Brakar Reise-appen hadde ved utgangen av 2018 43.000 nedlastinger på iOS og 10.000 på Android. I november fikk Brakar sanntidsvisning av avganger i Brakar Reise-appen, for de linjene som er tilkoblet sanntidssystemet. I hele 2018 har det vært gjort forberedelser til at Brakar Reise-appen skal bytte API fra Ruters API til Entur. Dette ble gjennomført i november, og bruk av Enturs data inn i Brakar Reise gir bedre mulighet for integrasjon av data om avvik, ny mobilitet osv. fremover.

Alle de nye plattformene på Bragernes torg har fått sanntidsskilt som gir fortløpende avgangstid i sanntid og informasjon om hendelser og avvik. Per desember 2018 er det sanntidssystem på alle de fleste busser i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. I løpet av året har vi installert sanntidsutstyr på alle busser som kjører linje 200 Hønefoss - Oslo. Systemet skal settes i drift på linjen i 2019. Etter avtale med Nettbuss' driftssentral skal de legge ut informasjon om alle uforutsette avvik og hendelser i trafikken for å sikre raskest mulig informasjon til kundene. Brakar skal legge ut planlagte endringer og avvik.

Wifibenk


Smarte benker med wifi og lading

På Bragernes torg tester Brakar ut tre smarte benker med mobillading og wifi til kundene. Benkene produserer strøm selv ved hjelp av solcellepaneler, men kan også kobles til vanlig strømnett hvis nødvendig. Mobillading er både vis USB og håndfri. Benkene tåler kulde ned mot 40 minusgrader og kjøler seg ned hvis det blir varmt. Benkene kan overvåkes fra internett så vi kan se hvor mange som lader og hvor mye data som blir benyttet. Mot slutten av året installerte vi også varmeelementer i benkene for å sørge for at snø smelter og det er litt varmere å sette seg i vinterkulda.