L6Y0411
kapittel 10

Om Brakar

MG_1894

Brakar er fylkeskommunens kompetanseorgan for kollektivtransport. Selskapet ble formelt stiftet 26. oktober 2009 og kom i ordinær drift 1. juli 2010. Selskapet har ansvar for utvikling, drift og samordning av kollektiv persontransport og skoleskyss. Selskapet skal gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette.

Brakar skal effektivisere og utvikle kollektivtrafikken i Buskerud. En viktig målsetting for selskapet er å øke antall kollektivreiser. Selskapet utfører primært ikke selv rutetrafikk, men kjøper tjenester fra eksterne transportører. Inntil sommeren 2013 ble Brakar eid av Buskerud fylkeskommune og 18 kommuner i fylket. Fra generalforsamlingen 04.06.2013 eier Buskerud Fylkeskommune 100% av aksjene etter å ha kjøpt ut øvrige aksjonærer. Forretningskontoret ligger i Drammen.

Selskapets styre

Ved utgangen av 2018 består styret av:

 • Ragnar Thor Grundtvig Søegaard(Styreleder)
 • Gerd Barth Thorsby(Nestleder)
 • Tore Kåss
 • Jan Syrstad
 • Lena Marie Reitan
 • Åsmund Åsly er de ansattes observatør i styret.

Det er i 2018 avholdt syv styremøter.

Ansatte

Per 31.12.2018 er det 32 ansatte i selskapet, dette tilsvarer 29,1 årsverk. 12 menn og 20 kvinner.

Trafikkutviklingsavdelingen utgjør 10 ansatte, salg- og markedsavdelingen inkluderer også kundesenteret og teller 13 ansatte. Økonomi-, administrasjons- og IKT-avdelingen utgjør 9 ansatte.

Brakars ledergruppe

 • Terje Sundfjord, administrerende direktør
 • Anne Gamborg, leder trafikkutviklingsavdelingen
 • Kjersti D. Nordgård, leder salgs- og markedsavdelingen
 • Stig Anisdahl Kristiansen, leder Økonomi, administrasjon og IKT.
 • Åsmund Åsly har fungert som leder for trafikkutviklingsavdelingen i 2017

STYRELEDER

 • Ragnar Søegaard

ADM.DIR.

 • Terje Sundfjord

TRAFIKKUTVIKLING

 • Anne Gamborg
 • Åsmund Åsly
 • Ørjan Skare
 • Åse Røine
 • Randi Fosso
 • John Rostad
 • Katrine Heumrønningen
 • Mona Lindstad
 • Johan Sigander
 • Knut Gunnar Fonn

ØKONOMI, ADMIN. OG IKT

 • Stig A. Kristiansen
 • Jarle Ekelund
 • Trine Høvik
 • Keth Hansen
 • Vera Moen
 • Jørn-Thomas Kristiansen
 • Philip Gustavsen
 • Kjell Johannessen
 • Frode Breimo

SALG OG MARKED

 • Kjersti Danielsen Nordgård
 • Siv Anita Sletten
 • Gunn-Kristin Kittilsen
 • Kjetil Kleveland

KUNDESENTER

 • Marianne Bjerke Andersen
 • Hanne Pettersen
 • Gro Steinnes
 • Lena Zimmermann
 • Nina Kihle
 • Iren Strysse
 • Mariama Sarr
 • Mari Pettersen
 • Anne Gunn Bekkevold

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet i selskapet utgjorde i 2018 7,9%. Det er gjennomført oppfriskningskurs i førstehjelp for ansatte i 2018.

Samarbeid

Brakars ansatte deltar i en rekke nasjonale og regionale fora for samarbeid og utvikling av kollektivtransporten.

 • Buskerudbysamarbeidet
 • Fagrådet
 • Østlandssamarbeidet
 • Kollektivtrafikkforeningen
  • Markeds- og mobilitetskomité
  • Markedsforum
  • Storbyforum
  • Økonomiforum
  • Skoleskyssforum
  • Kontraktsforum
  • Brukerforum ruteplanlegging