Grønn-klode

Ny teknologi og mer bærekraftig transport

I 2018 ble Brakar et mobilitetsselskap. Det innebærer at vi skal bidra til å hjelpe folk fra dør til dør ved å tilby forskjellige transporttjenester - ikke bare de tradisjonelle kollektive reisemåtene. Ny teknologi gjør det mulig for oss å jobbe sammen med andre aktører på en helt ny måte. Ved å binde sammen nye mobilitetstjenester som bysykler, bildelingstjenester, bestillingstransport osv av forskjellig slag i en og samme tjeneste, kan vi etter hvert tilby en sømløs og grønn reisemåte som er til det beste for folk, samfunn og miljø.