Sykkeltaxi
kapittel 6

Markedstiltak

I mars 2018 lanserte Brakar ny Brakar Billett, dvs. ny mobilapplikasjon for kjøp av billett. Den nye appen var resultat at samarbeid mellom Agder Kollektivtrafikk, Brakar, Kolumbus, Ruter og Østfold Kollektivtrafikk som ble inngått i april 2017.

Samarbeidet bygger på Ruters tekniske plattform for mobilapplikasjon. Hensikten med samarbeidet er å kunne tilby kundene en samlet betalingsløsning på sikt, som kan bidra til en enklere og mer sømløs reise.

Med den nye appen kunne vi tilby kundene ny funksjonalitet som kjøp til andre, mulighet til å kansellere billetter i større grad selv og betaling med Vipps.

Bytte til ny app gikk etter planen, og appen ble tatt godt imot av kundene. Ved utgangen av 2018 hadde rundt 100 000 lastet ned ny Brakar Billett.

Det ble laget sen serie med reklamefilmer som ble benyttet i nettaviser, sosiale medier og kino.

Brakar_Instagram_Plain_1080x1080

Familierabatt

Buskerud fylkesting bevilget 2,5 millioner kroner til å innføre familierabatt på alle linjer i Buskerud fra 2018. Dette betyr at en voksen kan ta med seg inntil fire barn gratis på bussen i helgene. Tilbudet gjelder alle linjer som kjører for Brakar. Tilbudet ble lansert 1. februar 2018, og har blitt tatt svært godt i mot av kundene.

Brakar_Familierabatt_900x600

Roadtrip med Brakar Ungdom

I sommermånedene halveres antall bussreiser og solgte billetter. Sommeren 2018 valgte vi derfor å fokusere på at vår ungdomsbillett er en billig og flott måte for ungdom å komme seg rundt i sitt eget fylke på. Hvorfor ikke reise på backpacker-tur i eget fylke? Buskerud har mye å by på og vi sendte derfor Malthe og Alexej 17 år fra henholdsvis Kongsberg og Drammen, på en toukers “roadtrip” i Buskerud hvor de fartet rundt fra Hurum i sør til Hemsedal i nord for kun 310 kroner.

Kampanjen gikk ut som content-annonser i tradisjonelle nettaviser og vi publiserte film og bilder fra turen i sosiale medier på hashtaggen #maltheogalexej.

Særlig content-annonsene gikk bra i media, og salget av ungdomsbillett økte med 162 prosent i juli 2018 mot juli 2017.

Brakar_Ungdom_2018_1200x600

Testarena Kongsberg

I oktober 2018 ble selvkjørende buss satt i drift i Kongsberg. Sammen med Kongsberg kommune, Applied Autonomy, Nettbuss og Statens vegvesen lagde vi liv og røre i Gågata i Kongsberg da pilotdriften skulle starte opp. Sammen fikk vi mange blide og positive tilbakemeldinger på det nye tilbudet. Les mer om prosjektet her.

DSC_0569

Bussvett

Salgs- og markedsavdelingen startet i 2018 arbeidet med en bussvett-kampanje som skal starte i 2019. Hensikten med kampanje er å bevisstgjøre våre kunder på egen atferd på bussen og med dette bidra til større trivsel både blant kunder og sjåfører.

Diverse markedstiltak

I løpet av året har salgs- og markedsavdelingen i Brakar en rekke oppgaver knyttet til endringer i kollektivtilbudet, arrangementer og sesongvarierte ruteendringer som krever mye informasjon til kundene. Faste oppgaver gjennom året er prisendringer, busstilbudet i påske og bevegelige helligdager, ruteendring sommer, ruteendring høst. Det ble meldt hele rundt 40 tilfeller av veiarbeid, veistenginger og andre trafikale hendelser i 2018 som krevde informasjon ut til publikum.

Store kollektivdager

Det er flere stor kollektivdager i forbindelse med arrangementer i Buskerud gjennom året. Brakar støtter opp om disse, ikke bare fordi det er nødvendig å informere kundene om særskilte tilbud, men også for å bidra til at flere reiser kollektivt på slike dager. Viktige arrangementer gjennom året er Raw Air Vikersund, FIS World Cup Sprint i Drammen, skiskytingsarrangementet Midt i Drammen, Kongsberg Jazzfestival og utekino på Spiralen.

Paraply