Syklist-ypsilon
kapittel 7

Ny mobilitet

Kjært barn har mange navn: kombinert mobilitet - ny mobilitet - grønn mobilitet - mikromobilitet - mobilitet som en tjeneste...... Uansett - mobilitet handler om å gjøre det enkelt for folk å flytte på seg på ved å binde sammen forskjellige transportformer i tjenester som lett kan bestilles på mobil og nett. Sammen med teknologiselskaper jobber nå hele kollektivbransjen for å bringe alle kreative nyvinninger ut til publikum i en helhetlig tjeneste som gjør det enklere å reise uten egen bil.

DSC_0569

Testarena Kongsberg – utprøving av selvkjørende busser for smartere mobilitet

15. oktober ble en av landets første selvkjørende busser satt i drift i Kongsberg. Testarena Kongsberg er finansiert av Kongsberg kommune og en del av EU-prosjektet Sohjoa Baltic. Dette omfatter forskning, markedsføring og utprøving av automatiske, selvkjørende minibusser. Hensikten er å få kunnskap og kompetanse om miljøvennlig og smart automatisert offentlig transport. Noe av det viktigste som skal testes i Kongsberg er autonom drift på vinterføre. Prosjektet er finansiert av Interreg – Baltic Sea Region-programmet.

Prosjektet omfatter utprøving av selvkjørende minibusser som en del av kollektivtransportkjeden, spesielt for første og siste del av reisen. I løpet av pilotperioden skal to minibusser gå i ordinær rute mellom Kongsberg stasjon og Kongsberg Teknologipark. Disse bussene er et komplement til øvrige bussreiser, og gjør at kunder kan benytte kollektivtransport der det ikke er grunnlag for rutebusser i dag.

Kongsberg er en kompakt by som er godt egnet for uttesting av slike løsninger, med et konsentrert sentrum med omkringliggende boligområder og kollektivknutepunktet med jernbanestasjon i bykjernen, og en sterk arbeidsplasskonsentrasjon med ca. 6 000 ansatte i Kongsberg Teknologipark drøye to kilometer fra kollektivknutepunktet. Teknologiparken har i dag mer enn 4 000 parkeringsplasser til sine ansatte.

Selvkjørende rutebuss

Minibussen fungerer som en vanlig rutebuss ved å bruke vanlige holdeplasser og rutetider. Den er søkbar i reiseplanlegger og har linjenummer 450. Traséen blir gradvis forlenget med utgangspunkt i Kongsberg knutepunkt. Fra april 2019 skal minibussen kjøre helt til Kongsberg Teknologipark og korrespondere med tog fra Kongsberg stasjon.

Selvkjørende bestillingstilbud

I løpet av 2019 skal den selvkjørende minibussen prøves ut som bestillingstilbud for å koble boligområder i Kongsberg som mangler kollektivtilbud til Kongsberg sentrum.

Selvkjørende-buss

Elektriske bysykler

I samarbeid med Buskerudby-sekretariatet startet Brakar i 2018 opp et forarbeid med mål om å etablere et system for elektriske bysykler fra Kongsberg til Røyken og Asker. Det er bevilget seks millioner kroner over to år av belønningsmidlene i Buskerudbyen til anskaffelse av sykler. Brakar skal lede prosjektet, og målet er å få ordningen på plass til våren 2020.

For sikre en effektiv og helhetlig løsning har Brakar valgt å inngå et samarbeid med Kolumbus AS i Rogaland. De anskaffet sykler sommer 2018, og Brakar kan utløse opsjon på denne anskaffelsen. Kolumbus har valgt å kjøpe elekstriske bysykler fra Kildemoes AS i Danmark. Både Kildemoes og Bysykkelen AS i Stavanger/Sandnes har lang erfaring fra drift av elektriske bysykler.

Planen er på sikt å etablere ladestasjoner i kommunene Kongsberg, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Røyken/Nye Asker. Syklene skal driftes av Brakar og ladestasjonene av kommunene. Kommunene skal også finansiere og etablere ladestasjonene. På denne måten kan nye aktører - også private - komme til og delta i ordningen ved å etablere ladestasjoner så fremt de kan kommunisere med baksystemet som drifter syklene.

En del av kollektivtilbudet

Ved å integrere bysykkelordningen i kollektivtilbudet og tjenestene et kollektivselskap tradisjonelt tilbyr, som betaling og reiseplanlegging, gjør vi det sømløst og enkelt for kundene å velge mellom forskjellige reisemåter. Sykkel kan dermed brukes som en del av reisen eller som en egen separat reise.