Nøkkeltall
kapittel 1

Nøkkeltall

Reiser med buss
12,2 millioner
Reiser i Buskerudbyen
9,2 millioner
Reiser med tog
5,8 millioner
Omsetning
694 millioner kroner
Billettinntekter
184,3 millioner kroner
Tilskudd
397 millioner kroner
Tilskudd pr reise
32. 56
Kostnad per reise
45,48
CO2-ekv/personkilometer
49 gram
Punktlighet
63 %