Smart å reise sammen
Leder har ordet

Smart å reise sammen!

For første gang leverer vi en heldigital årsrapport. Dette gjør vi fordi miljø og bærekraftige løsninger står i fokus i Brakar. I året som gikk har vi tatt flere små og store steg for å gi Buskerud-samfunnet et mer miljøvennlig kollektivtilbud i tråd med de politiske bestillingene vi har fått. Det er vi stolte av!

Flere reiser i 2018

Å få flere til å reise kollektivt er et miljøtiltak i seg selv. I 2018 leverer Brakar flere kollektivreiser enn i 2017. Veksten er på rundt 260 000 nye reiser eller 2,2 prosent, og for første gang har vi over 12 millioner bussreiser.

Vi har størst vekst i byområdene. I Drammen er veksten på seks prosent, i Kongsberg åtte prosent og i Hønefoss på seks prosent. Brakar leverer på målet om kollektivtrafikken skal ta veksten i etterspørsel etter motoriserte reiser sammen med sykkel og gåing, og bidrar med dette til å skape bærekraftige byer og samfunn.

Antall på- og avstigninger på tog i Buskerud var 6,1 millioner i 2018. Dette er inkludert reiser med Flytoget.

Fra kollektivselskap til mobilitetsselskap

På generalforsamlingen til Brakar i 2018 ble ansvaret til Brakar endret. Vi gikk fra å være et kollektivselskap til et mobilitetsselskap. I vårt formål heter det nå at «Brakar skal bidra til hele kundens reisekjede fra dør til dør». Det vil si at vi skal jobbe for at bysykkelordninger, bildeling og andre transporttilbud kan foregå i tilknytning til en kollektivreise. Her må vi samarbeide bredt, med tradisjonelle kollektivkamerater, men også med private mobilitetsaktører og kommunene rundt oss. Mer sømløse reiser er en del av dette, og det fordrer samarbeid med tilstøtende aktører som NSB, Ruter og andre det er naturlig å få til et samarbeid med. Mobilitet som en tjeneste skal være et mål for Buskerud fylkeskommune og Brakar, og sammen skal vi jobbe for å utvikle løsninger som gjør kollektivhverdagen til kundene enklere.

Sammen med Kongsberg kommune, Nettbuss og lokale teknologiselskaper har vi satt Norges første selvkjørende busslinje i drift i Kongsberg. Linje 450 Kongsberg knutepunkt – Kongsberg rådhus har vært i pilotdrift siden oktober 2018 og har blitt tatt godt imot. Arbeidet med nye transportformer forsetter i 2019. Da vil vi sette i drift både bestillingstransport hvor ruten blir planlagt i sanntid etter kundenes behov, og teste ut selvkjørende buss som et bestillingstilbud. I 2018 startet vi også et samarbeid med Buskerudbyen og flere kommuner for å kunne tilby befolkningen elektriske bysykler som en del av mobilitetstilbudet.

Vi gikk fra å være et kollektivselskap til et mobilitetsselskap. I vårt formål heter det nå "Brakar skal bidra til hele kundens reisekjede fra dør til dør".

Elektrifisering av bussparken

I året som gikk har vi ferdigstilt vårt prosjekt for drift av elektrisk buss. De første bussene ankom Drammen i desember, og blir satt i drift i januar 2019. De seks bussene på linje 51 er starten på omlegging til elektrisk drift av kollektivtransporten i Buskerud. Brakar ble i 2018 tildelt 30 millioner kroner i støtte til ladeinfrastruktur for elektriske busser fra Enova. Ved innfasing av nytt busstilbud i Buskerudbyen er målet at alle nye bybusser skal være elektriske, og når vi inngår ny kontrakt for bytransporten ønsker vi at 100 prosent av bussene skal være elektriske. Drammen kan dermed få nullutslipp i bybusstilbudet i 2024.

Målsettingen om lav- eller nullutslipp må være målet for all kollektivtransport i byområdene i Buskerud, og vi vil vurdere dette også når vi på nytt konkurranseutsetter kontraktene om busskjøring i våre regionsområder.

Mot Viken i 2020

Det foregår et intensivt arbeid med å forberede regionreformen. I dette arbeidet må kundene stå i sentrum. Kundene har krav på at kollektivselskapene arbeider hardt for å bygge ned barrierene mellom ulike salgsløsninger og transportmidler så raskt som mulig. Brakars mål er at kundene skal oppleve et bedre totaltilbud når de tre selskaper i Viken i fellesskap utvikler produkter og tjenester som gjør hverdagen enklere for kunden og bidrar til et bærekraftig mobilitetstilbud.

Ledestjerne i dette arbeidet er å tilby mobilitetsløsninger som bidrar til at kundene får den mest energieffektive måten å reise på. Det gjøres best ved vi holder fast på kjernen i kollektivtrafikken. Det er smart at flere reiser sammen!